Нээлттэй ажлын байр

Ахлах тогооч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засварын цахилгаанчин

2 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Цахилгаан хэмжүүр автоматикийн туршилт хэмжилтийн засварчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Токарьчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Программ хангамжийн инженер

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Багш

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Дэд бүтэц хариуцсан инженер

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-18 02:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-07-02 15:59:59
Нарийн бичиг – бичиг хэргийн ажилтан

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-06-19 15:59:59
Вагон үзэгч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-06-19 15:59:59
Ачигч - оосорлогч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-06-19 15:59:59
Насосын машинч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-06-19 15:59:59
Цэвэрлэх байгууламжийн операторч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-06-19 15:59:59