Нээлттэй ажлын байр

Өрмийн туслах машинч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Ачаа вагон хүлээлцэгч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Замчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Шугам хоолойн засварчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Цахилгаан хийн гагнуурчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Аккумуляторчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Мужаан

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Автобусны жолооч

2 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Ачааны автомашины жолооч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Сэргээн засах эмчилгээний сувилагч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Лабораторийн их эмч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-20 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-28 23:59:00
Туслах багш

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-03-02 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-03-10 23:59:00