Нээлттэй ажлын байр

Чийрэгжүүлэлтийн бага эмч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-06 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Гэмтэл согог судлалын их эмч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-06 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Сэтгэцийн эмгэг судлалын их эмч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-06 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Лабораторийн их эмч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-06 13:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Багш

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-04 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Багш

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-04 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Веб сайтын мэргэжилтэн

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-09-04 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-15 15:59:00
Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины цахилгааны засварчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-08-29 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-06 04:00:00
Өрмийн засварчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-08-29 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-06 04:00:00
Шуурхай үйлчилгээний ээлжийн монтёр

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-08-29 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-06 04:00:00
Жолооч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-08-29 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-06 04:00:00
Хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн механикч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-08-29 01:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-09-06 04:00:00