Нээлттэй ажлын байр

Тусгай зориулалттай автомашины жолооч

5 ажлын байр /гэрээт/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Цахилгаанчин

1 ажлын байр /гэрээт/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Цооног өрөмдөгчийн туслах

13 ажлын байр /гэрээт/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн механикч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Тогооч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Дууны техникч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Концертмейстер

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Сэргээн засах эмчилгээний сувилагч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Чих хамар хоолойн их эмч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-31 07:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-02-15 15:59:00
Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины засварчин

2 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины засварчин

2 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины цахилгааны засварчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00