Тээвэрлэлт

     Эрдэнэт үйлдвэрийн Автотээврийн байгууллага 1975 онд Монгол-Оросын хамтарсан Эрдэнэт үйлдвэрийн Ашиглалтын өмнөх захиргааны харьяанд “Гараашийн аж ахуй” нэртэйгээр 11 машин, 15 ажиллагсадтай, Пилевский В.Я даргын удирдлага дор байгуулагдсан.

     Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирлын 1978 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 595 тоот тушаалаар Ерөнхий захиргааны Гараашийн аж ахуйг татан буулгаж, Уулын технологи тээврийн цехтэй  нэгтгэн, Технологи тээврийн гараашийг шинээр хүлээн авснаар өөрийн үйлдвэрлэлийн бааз суурьтай болсон юм. Автотээврийн цех нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион явуулахдаа компьютерийн системийг өргөн нэвтрүүлж, байгууллагын хэсэг бүрийг нэгдсэн сүлжээнд холбон, ажлын үзүүлэлт, шатах тослох материалын зарцуулалт, техникийн үйлчилгээ засварын үечлэл, сэлбэг материалын зарцуулалт, ажлын цагийн тооцоо зэргийг хянах, судлах ПИТРАМ, АВТОТРЕКЕР программуудыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

     Мөн парк ашиглалтыг өндөржүүлж, техникийн бэлэн байдлыг хангахын тулд орчин үеийн дэвшилтэт автомашин, тээврийн хэрэгслүүдийн онцлог, тэдгээрт тавигдах техникийн шаардлагыг бүрэн хангаж, засвар болон техникийн үйлчилгээг чанартай сайн хийж гүйцэтгэхийн тулд шинэ техник технологи, тоног төхөөрөмжийг тасралтгүй нэвтрүүлэн ажилладаг. 1996 оноос резин дугуй засварлах Герман Улсын TIP-TOP технологи, 1998 оноос шатах тослох материалд спектр шинжилгээ хийх лаборатори, “CUMMINS” маркийн хөдөлгүүр турших, хэвшүүлэх стенд, тэжээлийн системийн эд ангиудыг шалгах, тохируулах, автомашин өргөх, засварлах тоног төхөөрөмж, Итали, Бельги Улсын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон “АВТО СЕРВИС”, автомашины бүрэн автомат угаалга, технологийн тээврийн автомашинуудыг дизель түлшээр цэнэглэх ухаалаг Е-станц, диспетчерийн удирдлагын “ПИТРАМ” систем, үүрэн холбооны сүлжээ ашиглан хянах “АВТОТРЕКЕР” систем зэрэг олон арван шинэ техник технологийг ашиглан ажиллаж байна.

     Эрдэнэт үйлдвэрийн үндсэн цехийн нэг болох Автотээврийн цехийн хамт олон үйлдвэрлэлийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангахад техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг нэн тэргүүнд тавьж, мэргэжлийн өндөр ур чадвар гарган ажиллаж байна. Тус цех Үйлдвэр техникийн, Төлөвлөлт шинжилгээний, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн, Хүний нөөцийн, Эрчим зүйн, Механикийн, Техник хяналтын, Ашиглалтын, Технологийн тээврийн албаас гадна засварын 3 хэсэг, Уулын технологийн тээвэр, ачаа тээвэр, шуурхай үйлчилгээний ба хөнгөн тэрэгний, зорчигч тээврийн, тусгай зориулалтын, хүнд машин механизмын гэсэн 6 хэсэгтэй, 840 гаруй  ажилтан, 300 орчим хөдлөх бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.