Чанар стандарт

     “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Чанарын хяналтын хэлтэс нь чанарын иж бүрэн удирдлагын тогтолцоо болон бүтээгдэхүүний орц, гарцын хяналтыг сайжруулах, сорилт шинжилгээ хийх, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжил зүйн газартай хамтран ISO 9001, ISO 17025, ISO 17020 стандартыг хэрэгжүүлж, дэлхийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын стандартад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна.

     Тус хэлтсийн Химийн лабораторид хийгддэг зэс, молибдений баяжмалын химийн сорилтыг Олон улсын DIN EN ISO/IEC 17025 стандартаар итгэмжлүүлснээр сорилтын арга зүйн чанар, нарийвчлал Олон улсын түвшинд хүрч, лабораторийн бодит үр дүнг хэрэглэгчдэд шууд хүргэх, шинжилгээний хүрээг өргөтгөх, Монголын уул уурхайн салбарт тэргүүлэх, салбарын ашигт малтмалын боловсруулалт, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд лабораторийн хөндлөнгийн хяналт шинжилгээг гүйцэтгэх эрх зүйн орчин бүрдсэн юм.

     Цаашид үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагаа, эцсийн бүтээгдэхүүн, гаднаас нийлүүлэгдэж буй технологийн материал, тоног төхөөрөмжид хяналт тавихын зэрэгцээ технологийн горим алдагдах, гологдол, ашиггүй үлдэгдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн хэмжлийн нэгдмэл байдал, чанарын менежментийн тогтолцоо, стандартын талаархи асуудлыг хариуцсан үндэсний хэмжээний  техник, чанарын хяналтын байгууллага болохоор зорилт тавин ажиллаж байна.