Job vacancy

Багерын машинч

1 vacancy /үндсэн/

Registration starts at:   2023-01-16 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-24 23:59:00
Экскаваторын туслах машинч

3 vacancies /түр/

Registration starts at:   2023-01-16 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-24 23:59:00
Технологич 1 (нэг) үндсэн, 1 (нэг) түр ажлын байр

1 vacancy /түр/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Хүүхдийн сувилагч

1 vacancy /үндсэн/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Цахилгаанчин

1 vacancy /үндсэн/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Соёл олон түмний ажлын арга зүйч

1 vacancy /түр/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Арга зүйч

1 vacancy /түр/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Мэдээллийн технологийн инженер

1 vacancy /түр/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Цахилгаан хийн гагнуурчин

1 vacancy /үндсэн/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Албан тасалгааны цэвэрлэгч

1 vacancy /түр/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Дотор, элэг цөсний их эмч

1 vacancy /түр/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00
Багш

1 vacancy /үндсэн/

Registration starts at:   2023-01-09 04:00:00 Registration ends at:   2023-01-16 23:59:00