Нээлттэй ажлын байр

Тэнхимийн эрхлэгч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-01-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-01-16 23:59:00
Маркшейдер

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-14 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-12-22 00:00:00
Геологич /1 түр, 2 үндсэн/

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-08 10:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-12-17 00:00:00
Цацрагийн хяналт, аюулгүй байдлын инженер

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-01 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-12-10 00:00:00
Тэжээгүүрийн машинч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-01 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-12-10 00:00:00
Бутлуурчин

2 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-01 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-12-10 00:00:00
Насосын машинч - засварчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-01 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-12-10 00:00:00
Дээж авагч - бутлуурчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл дуусах:   2022-12-10 00:00:00
Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины засварчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2022-11-16 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-11-25 22:00:00
Аппаратчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2022-11-16 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-11-25 22:00:00
Рентген спектрийн шинжилгээний лаборант

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2022-11-16 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-11-25 22:00:00
Зураглаач - эвлүүлэгч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2022-11-16 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2022-11-25 22:00:00