Нээлттэй ажлын байр

Тэнхимийн эрхлэгч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-08-01 23:59:00
Барилгын ашиглалт, хяналтын инженер

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-06-05 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-06-14 23:59:00
Соёл, спортын арга зүйч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-10 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Уурхайн технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины засварчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Аккумуляторчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Өргөн тээвэрлэх машин, механизмын цахилгааны засварчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Цахилгаан хийн гагнуурчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин - 1 түр, 1 үндсэн

2 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Цахилгаан хийн гагнуурчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Химийн шинжилгээний лаборант

3 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Тоног төхөөрөмжийн засварчин

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00
Резинээр хуяглагч

2 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-05-09 04:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-05-19 23:59:00