Нээлттэй ажлын байр

Технологийн зориулалттай хүнд даацын автомашины засварчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Цахилгаан ба хийн гагнуурчин

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Өрлөг, дулаан тусгаарлагч слесарь

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Англи хэлний багш

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Дээж авагч

1 ажлын байр /түр/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Байт харвааны дасгалжуулагч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Ус хангамж, ариутгал татуургын инженер

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2024-01-12 06:00:00 Бүртгэл дуусах:   2024-01-26 15:59:00
Эрдэм шинжилгээний ажилтан

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-11-20 08:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-11-28 15:59:00
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-11-20 08:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-11-28 15:59:00
Гаалийн харилцааны мэргэжилтэн

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-11-20 08:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-11-28 15:59:00
Тэнхимийн эрхлэгч

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-11-20 08:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-11-28 15:59:00
Багш

1 ажлын байр /үндсэн/

Бүртгэл эхлэх:   2023-11-20 08:00:00 Бүртгэл дуусах:   2023-11-28 15:59:00