Байгаль орчин

     “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь байгаль орчноо нэн тэргүүнд тавьж, учирч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, байгалийн баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээлтийг Монгол Улсын хууль, дүрэм журам, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны менежментийн ISO 14001:2004 стандартыг хэрэгжүүлж эхэлсэн Монголын анхны уурхай юм.

     Үйлдвэрийн газар нь тогтвортой хөгжлийн бодлого үзэл баримтлалын хүрээнд
тэргүүлэх таван чиглэл баталсны нэг нь байгаль орчны бодлого бөгөөд хүрээлэн буй байгаль орчны тэнцвэрийг хадгалан, ногоон хөгжлийг дэмжих зорилгоор 2019 онд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бие даасан хэлтсийг байгуулсан. Мөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүссэн технологийн хаягдал болох цагаан тоосны дэгдэлтийг бууруулах, дарах зорилгоор Баяжуулах үйлдвэрийн дэргэд Цагаан тоос дарах ажлын албыг шинээр байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байна.

Хяналт мониторинг

     “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1, 3-р заалт, 31 дүгээр зүйлийн 7-р заалтыг үндэслэн байгаль орчны лаборатори 2008 онд ашиглалтанд орж, компанийн бүтцийн нэгжүүд болон хүрээлэн буй орчны хөрс, ус, агаарын дээжинд шинжилгээ хийж, хяналт тавин ажилладаг. Лаборатори нь газар дээр нь хэмжилт, шинжилгээг хээрийн болон суурин шинжилгээний аргаар хийх боломжтой бөгөөд хүрээлэн буй орчин болон үйлдвэрийн бүтцийн нэгжүүдийн хөрс, ус, агаарт физик, физик химийн шинжилгээг Монгол Улсын стандарт болон байгууллагын сорилт аргачлалын заавар (САЗ), багажны аргуудаар тодорхойлж байна. Байгаль орчны лаборатори нь Монгол Улсын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн 13.2-т зааснаар Стандартчилал, хэмжил зүйн газраар 4 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн.

Нөхөн сэргээлт

     Эрдэнэтийн овооны ордыг ашиглах явцад уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, эко системийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хамгаалах, байгаль орчинд учруулж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, тэтгэн сайжруулах зорилгоор дахин ашиглагдахгүй хоосон чулуулгын овоолгууд дээр нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж байна. Энэхүү ажлыг мэргэжлийн байгуулагатай хамтран 2007 оноос хийж эхэлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар биологийн нөхөн сэргээлтийг 38,2 га талбайд, нийт 6 төрлийн 52466 ширхэг мод тарьж ургуулаад байна.

“Ногоон төгөл” төсөл

     Эрдэнэт үйлдвэрийн 35 жилийн ойд зориулж үйлдвэрийн бүсэд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нөхөн сэргээх, дүйцүүлэн хамгаалах зорилгоор 2013 онд Байгаль орчныг хамгаалах хэлтсээс “Ногоон төгөл” төслийг санаачлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. “Ногоон төгөл” төслийг Монгол Улсын хууль тогтоомж, хүлээсэн эрх үүргэд нийцүүлэн уурхайн бүсэд бичил цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгохоос гадна уурхайн хаалтын үеийн нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх суурь баазыг бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Төслийн талбайд таригдсан модны ургалтыг сайжруулах, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2015 онд иж бүрэн усалгааны системийг суурилуулсан бөгөөд 2013-2019 оныг хүртэлх хугацаанд 25 төрлийн 13282 ширхэг мод тарьж ургууллаа.

Ховордсон ан амьтдыг өсгөн үржүүлэх, нутагшуулах

     Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2011 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 5\1767 тоот зөвшөөрлийн дагуу Эрдэнэт үйлдвэр нь “Амьтан асралт” ХХК-тай хамтран 2018 онд Хустайн нурууны Байгалийн цогцолбор газраас Халиун бугын илий 10 ширхэгийг Хангал сумын харьяа Алтан тэгшийн ам, Хандгайт, Хавчуугийн ойр орчмоор дахин нутагшуулсан. Өнөөдрийн байдлаар халиун буга 77, тарвага 296, зэрлэг гахай 10 ширхэг тус тус нутагшуулаад байна.