Геологи хайгуул

     Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан Уул, уурхайн баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захирлын 1986 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 145 дугаар тушаалаар Геологи хайгуулын анги байгуулагдсан. Тус экспедици нь байгуулагдсан цагаасаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 10 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран ажиллаж, геологи хайгуул, инженер-геологи, гидрогеологийн тусгай зориулалтын цооногуудын өрөмдлөг, геофизикийн цахилгаан, соронзон нарийвчилсан хайгуул болон чулуулгийн дээж бэлтгэх, боловсруулах чиглэлээр өнөөг хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

     Геологийн бүх үе шатны ажлын төсөл боловсруулах, төсөв гаргах, тайлан бичих, нөөц тооцоолохын зэрэгцээ нүүрс, шохойн чулуу, алт, зэс, барилгын материалын түүхий эдийн орд, илрэлүүдэд геофизик, геохими, өрөмдлөг, дээжлэлт, шинжилгээ судалгааны ажлыг гүйцэтгэдэг. Мөн геологийн өгөгдлийн сан үүсгэх, баталгаажуулах, ордын 3 хэмжээст загварчлал, түүн дээр тулгуурлан ордын нөөцийн тооцооны ажлыг MICROMINE, LEAPFROG зэрэг программаар Олон улсын стандартад нийцүүлэн хийж байна.

     Тус экспедици нь “Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын ашиглах ёстой нөөцийн хүдрийг нэг жил, таван жилийн нарийвчлалтай гаргах, мөн технологийн төрлүүд, чанарын өөрчлөлтийн үзүүлэлтүүдийг гаргах зэрэг ашиглалтын хайгуулын ажлыг эрчимтэй явуулж байна. Эрлийн ажлыг Шанд, Тал булаг, Ивээлт, Даваат, Зүйл, Хужир, Могойн гол, Цоохор морьт участкуудад явуулж,  Шандын хэсэгт тооцоолсон нөөцийг Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр батлууллаа. Батлуулсан нөөцөөр зэсийн хүдрийн боломжит нөөцийг 0,2% захын агуулгатай үед хүдэр 73786.0 мян.тн, зэс 227.8 мян.тн, молибден 5689 тн, 0.25% захын агуулгатай үед хүдэр 69095.0 мян.тн, зэс 219.6 мян.тн, молибден 5388 тн, 0.3% захын агуулгатай үед хүдэр 51613.0 мян.тн, зэс 178.2 мян.тн, молибден 4204 тн байхаар байна. Мөн чулуулгийн дээж бэлтгэн боловсруулж, химийн шинжилгээнд өгөх зориулалт бүхий бутлах цех нь орчин үеийн чанарын шаардлага хангасан бүх төрлийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдаад байна.

     Геологи, хайгуулын экспедици нь Эрдэнэт үйлдвэрийн бусад цех, хэсгүүдийн захиалгаар барилгын, заал чимэглэлийн элсний орд газар, зам барилгын хайрга чулууны орд, инженер геологи, гидрогеологийн тусгай зориулалтын цооногуудын өрөмдлөгийн ажлыг чанарын өндөр үзүүлэлттэй, шуурхай хийж гүйцэтгэж байна.  Мөн “Концепци 2010-2020” хөгжлийн төлөвлөгөөний дагуу эрэл-үнэлгээний ажлыг гүйцэтгэж, шинэ орд илрүүлэх, өмнө нь урьдчилсан хайгуул хийгдсэн, нөөц нь бүрэн тогтоогдоогүй орд илрэлүүдийг бүрэн судалж, нөөцийг нь улсын нөөцийн комисст хүлээлгэн өгөх зорилго тавин ажиллаж байна.

     “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ нь уулын ажил, геологи хайгуулын материал, ордын геологийн болон ашиглалтын нөөцөд иж бүрэн дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, 2017-2019 онд 21.2 сая ам.долларын ажил гүйцэтгэсэн юм. Томоохон хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн энэхүү геологи хайгуулын ажлын үр дүнд Эрдэнэтийн овоо ордын геологийн болон ашиглалтын нөөцийг шинэчлэн тооцоход Эрдэнэт үйлдвэрийн ажиллах хугацаа 20 орчим жилээр нэмэгдэж, цаашид 60 жил ажиллах боломж бүрдээд байна.