Нээлттэй ажлын байр

Барилгын ашиглалт, хяналтын инженер

  • Анкет хүлээн авч байна
  • 2
    Сонгон шалгаруулалт явагдаж байна
  • 3
    Шалгаруулалт дууссан
Бүртгэл эхлэх хугацаа:   2023-02-15 17:00:00
Бүртгэл дуусах хугацаа:   2023-02-28 15:59:00

Тавигдах шаардлага

Боловсрол: Дипломын болон бакалаврын дээд
Мэргэжил: Барилгын ашиглалт, хяналтын инженер
Туршлага: Мэргэжлээрээ 7-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх
Нэмэлт шаардлага: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа болон ажил үйлчилгээ худалдан авах тендерийн үнэлгээний хороонд ажиллах эрх бүхий А-3 сертификаттай байх, мэргэшсэн эсвэл зөвлөх инженер байх 

Яаж бүртгүүлэх вэ?

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
1. Цахим анкет бөглөх 
2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
3. Мэргэжлийн диплом, үнэмлэх, гэрчилгээ 
4. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
Цахим анкетад мэдээллээ үнэн зөв бөглөлгүй, бүрдэл дутуу илгээсэн тохиолдолд баримт бичгийн шаардлагыг хангаагүйд тооцно. 
Сонгон шалгаруулалтад оролцохдоо бичиг баримтаа эх хувиар нь авч ирнэ. Тухайлбал: иргэний үнэмлэх, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх г.м
Харилцах утас: 757-7357