Орхон аймагтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа